Eerste bezoek & vergoeding

Voor het bezoeken van een logopedist heeft u altijd een verwijsbrief van uw arts, specialist, tandarts of orthodontist nodig. U dient de verwijsbrief bij uw eerste bezoek aan uw logopedist te overhandigen.

Eerste bezoek 

Bij uw eerste bezoek aan de logopedist dient u het volgende mee te brengen:
  • verwijsbrief van de (huis)arts / specialist
  • verzekeringspasje 
  • geldig identiteitsbewijs, ook voor kinderen. Dit laatste is wettelijk verplicht.

Vergoeding 

Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. U heeft hiervoor dus geen aanvullende verzekering nodig. Vanaf 18 jaar betaalt u een deel van de behandeling zelf via het eigen risico. 
De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraars in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. 

Tarieven

De behandelingen worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. De tarieven voor logopedische behandelingen zijn door de zorgverzekeraar vastgesteld.
Let wel: afspraken die niet nagekomen zijn of niet tijdig zijn afgezegd worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en daarom bij u persoonlijk in rekening gebracht. 


Afmelding 

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Het kan gebeuren dat u een afspraak moet afzeggen. Geeft u dat zo spoedig mogelijk door. Het liefste 24 uur van te voren of vóór 08.30 uur op de dag van uw afspraak.
Afspraken die niet nagekomen zijn of niet tijdig zijn afgezegd (ongeacht de reden) worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en worden daarom bij u persoonlijk in rekening gebracht. Het tarief voor niet nagekomen afspraken hangt af van welke zorgverzekeraar waarbij u verzekerd bent. 

Laat een reactie achter